పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -15  By Someswar Bhagwat పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు చిన్నపత్రికల సంపాదకులు కొందరు బెదిరింపు, బ్లాక్మైల్...

కొత్త సంస్క్రుతిలో మాధ్యమాల పాత్ర

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -14 By Someswar Bhagwat కొత్త సంస్క్రుతిలో మాధ్యమాల పాత్ర ఈరోజులు  పత్రికలలో, సామాజిక మాధ్యమాలలో ప్రముఖులు ఏమి ప్రకటన...

” డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ”, నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -13 By Someswar Bhagwat " డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ",  నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు 'నారీ, నారీ, నడుమమురారీ' అన్న పాత...

వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి.

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -12 By Someswar Bhagwat వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి. శీర్షిక పెట్టే సబ్  కీ‌, ముఖ్యంగా...

వార్త ఆంటీ ఏమిటి?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -11 By Someswar Bhagwat వార్త ఆంటీ ఏమిటి?  పత్రికలో పని చేసే ప్రతి వ్యక్తికీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా...

తెలుగు పత్రికలపై ‘వేటూరి పరిణామం’

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -10 By Someswar Bhagwat తెలుగు పత్రికలపై 'వేటూరి పరిణామం' ఈ శీర్షిక చూస్తే  ఇది వేటూరి  ఫరిణామం' ('Veturi effect',...

శీర్షికలు రాయడంలో వచ్చిన మార్పులు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -9 By Someswar Bhagwat శీర్షికలు రాయడంలో  వచ్చిన మార్పులు నిన్న, శీర్షికలో జరిగిపోయిన దాన్ని జరుగుతున్నదనీ, రేపు జరగబోతుంది...

శీర్షిక లో యతి ప్రాసలు‌, అలంకారాలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -8 By Someswar Bhagwat శీర్షిక లో యతి ప్రాసలు‌, అలంకారాలు  దిద్దే పత్రకర్తలు చెసే అన్ని పనుల్లో...

శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ, కౌశల్యం

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -8 By Someswar Bhagwat  శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ,  కౌశల్యం సబ్ ఎడిటర్  పత్రికకీ వెన్నెముక, కళ్ళూ‌, మెదడు అనీ‌,  కాళ్లు చేతులు...

పేర్లు సరిగాలేకపోతే నవ్వులపాలు, జాగ్రత్త

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -7 By Someswar Bhagwat పేర్లు సరిగాలేకపోతే నవ్వులపాలు, జాగ్రత్త చిన్నప్పటి ఓ జోకు  గుర్తుందా? వరండాలో  తచ్చాడతున్న   పిల్లల్నీ   చూసి  ఒక   బెంగాలీ...

Recent Posts