సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఎందుకు చెప్పాలి?

సంక్రాంతి  శుభాకాంక్షలు   ఎందుకు చెప్పాలి? డూ డూ బసవన్న అంటే తల ఊపే గoగిరెద్దులు  తెలుగువారి...

Jacaranda Mimosifolia

Jacaranda is a tree of the genus Jacaranda: pinnate-leaved tropical American trees of the trumpet-creeper family with bright blue flowers in panciles.

Ascension, Ascension Day

Ascension, Ascension Day, Holy Thursday, Ascension Thursday Did you notice the Ascension Day, also known as Holy...

Abeunt Studia in Mores: Pursuits Become Habits

Abeunt Studia in Mores The Latin phrase abeunt studia in mores is ascribed to the poetry of Ovid,...

Feng Shui (風水)

Feng Shui Feng shui (風水) is a pseudoscientific traditional practice of ancient China using energy forces to harmonize individuals...

Taoism, Taoist

Taoism is a Chinese religion, (tao means the way), and also a philosophy. Taoism emphasizes doing what is natural, or going with...

Welt, Welter, Welterweight

Welt, Welter, Welterweight   Welt is a strip of leather round the edge of the upper of a...

తెలుగు తల్లికి మరొకరి పూదండ..

తెలుగు తల్లికి మరొకరి పూదండ.. "తమనితామే కించపరుచుకోడం మరొకరిని అనుసరించడం తెలుగు వారి ప్రత్యేకత కదా?" అనడం కూడా అదే కోవకి చెందినదని తెలుసు‌, కాని...

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం సోమేశ్వర్  భాగవత్ ఒకప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో దసరా పండుగకి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది.ఇప్పుడు 'చదువు'కున్న, 'ఆధునిక' తెలుగు...

Gehenna

Gehenna Gehenna is a place of misery, or a state of misery. Gehenna is derived from...

Recent Posts