మాలతీ చందూర్

మాలతీ చందూర్ కృష్ణా జిల్లా నూజివీడులో 1930లో పుట్టిన  మాలతీ చందూర్  గారి వల్లే లక్షల మంది తెలుగు పాఠకులకి ఎందరో  విఖ్యాత ఇంగ్లీషు రచయితలు...

Sri Kalyana Venkateswara Swamy Alayam: Srinivasa Mangapuram

Sri Kalayana Venkateswara Swamy Alayam, also known as Venkateswara Vishnu Temple, is a well-known temple among the pilgrims for a quick darshan...

Recent Posts