‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం లో

పదిహేడేళ్ళ వయసులో కలం కార్మికుడిగా ఒక ఇంగ్లీషు దిన పత్రికలో చేరినప్పడు పత్రికా వ్యవసాయం లోని అన్ని కిటుకులూ తెలుసుకోవాలన్న తపన ఉండేది. ఇప్పటి రోజుల లాగ విశేషజ్ఞుడిసై తక్కువ...

పత్రకారులు దివి నుంచి దిగి వచ్చారా?’

పెన్యురీ పట్నం- 3 By Someswar Bhagwat సుమారు 40 ఏళ్ళకింద.మైసూరు పత్రకారితా విభాగం (journalism department) లో మాట్లాడమంటే రెండు శీర్షికలు తీసుకున్నాను:  (1) 'పత్రకారులు...

వార్త ఆంటీ ఏమిటి?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -11 By Someswar Bhagwat వార్త ఆంటీ ఏమిటి?  పత్రికలో పని చేసే ప్రతి వ్యక్తికీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా...

గుడ్డి అనుకరణేనా మన సంస్క్రితి?

పెన్యురీ పట్నం-6 By సోమేశ్వర్ భాగవత్ గుడ్డి అనుకరణేనా మన సంస్క్రితి? మన మీడియా సంస్కృతి  ఇంగ్లాండ్ కి బానిసగా ఉన్న రోజులదే. స్వతంత్రతా...

ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -21  By Someswar Bhagwat ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో?-1  కొన్ని జనజాతి...

తెలుగు పత్రికలపై ‘వేటూరి పరిణామం’

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -10 By Someswar Bhagwat తెలుగు పత్రికలపై 'వేటూరి పరిణామం' ఈ శీర్షిక చూస్తే  ఇది వేటూరి  ఫరిణామం' ('Veturi effect',...

పేర్లు సరిగాలేకపోతే నవ్వులపాలు, జాగ్రత్త

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -7 By Someswar Bhagwat పేర్లు సరిగాలేకపోతే నవ్వులపాలు, జాగ్రత్త చిన్నప్పటి ఓ జోకు  గుర్తుందా? వరండాలో  తచ్చాడతున్న   పిల్లల్నీ   చూసి  ఒక   బెంగాలీ...

వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి.

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -12 By Someswar Bhagwat వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి. శీర్షిక పెట్టే సబ్  కీ‌, ముఖ్యంగా...

శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ, కౌశల్యం

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -8 By Someswar Bhagwat  శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ,  కౌశల్యం సబ్ ఎడిటర్  పత్రికకీ వెన్నెముక, కళ్ళూ‌, మెదడు అనీ‌,  కాళ్లు చేతులు...

‘గూగుల్’ చాలుగా,పుస్తకాలు ఎందుకు?

పెన్యురీ పట్నం- 2 By Someswar Bhagwat అనగనగా ఒక కాలంలో,  పుస్తకాలు చదివే...

Recent Posts