శీర్షిక లో యతి ప్రాసలు‌, అలంకారాలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -8 By Someswar Bhagwat శీర్షిక లో యతి ప్రాసలు‌, అలంకారాలు  దిద్దే పత్రకర్తలు చెసే అన్ని పనుల్లో...

పత్రకారులు దివి నుంచి దిగి వచ్చారా?’

పెన్యురీ పట్నం- 3 By Someswar Bhagwat సుమారు 40 ఏళ్ళకింద.మైసూరు పత్రకారితా విభాగం (journalism department) లో మాట్లాడమంటే రెండు శీర్షికలు తీసుకున్నాను:  (1) 'పత్రకారులు...

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం లో

పదిహేడేళ్ళ వయసులో కలం కార్మికుడిగా ఒక ఇంగ్లీషు దిన పత్రికలో చేరినప్పడు పత్రికా వ్యవసాయం లోని అన్ని కిటుకులూ తెలుసుకోవాలన్న తపన ఉండేది. ఇప్పటి రోజుల లాగ విశేషజ్ఞుడిసై తక్కువ...

గుడ్డి అనుకరణేనా మన సంస్క్రితి?

పెన్యురీ పట్నం-6 By సోమేశ్వర్ భాగవత్ గుడ్డి అనుకరణేనా మన సంస్క్రితి? మన మీడియా సంస్కృతి  ఇంగ్లాండ్ కి బానిసగా ఉన్న రోజులదే. స్వతంత్రతా...

వార్త ఆంటీ ఏమిటి?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -11 By Someswar Bhagwat వార్త ఆంటీ ఏమిటి?  పత్రికలో పని చేసే ప్రతి వ్యక్తికీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా...

తెలుగు పత్రికలపై ‘వేటూరి పరిణామం’

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -10 By Someswar Bhagwat తెలుగు పత్రికలపై 'వేటూరి పరిణామం' ఈ శీర్షిక చూస్తే  ఇది వేటూరి  ఫరిణామం' ('Veturi effect',...

పేర్లు సరిగాలేకపోతే నవ్వులపాలు, జాగ్రత్త

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -7 By Someswar Bhagwat పేర్లు సరిగాలేకపోతే నవ్వులపాలు, జాగ్రత్త చిన్నప్పటి ఓ జోకు  గుర్తుందా? వరండాలో  తచ్చాడతున్న   పిల్లల్నీ   చూసి  ఒక   బెంగాలీ...

వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి.

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -12 By Someswar Bhagwat వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి. శీర్షిక పెట్టే సబ్  కీ‌, ముఖ్యంగా...

శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ, కౌశల్యం

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -8 By Someswar Bhagwat  శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ,  కౌశల్యం సబ్ ఎడిటర్  పత్రికకీ వెన్నెముక, కళ్ళూ‌, మెదడు అనీ‌,  కాళ్లు చేతులు...

పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -15  By Someswar Bhagwat పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు చిన్నపత్రికల సంపాదకులు కొందరు బెదిరింపు, బ్లాక్మైల్...

Recent Posts