ఏమిటి విషేషాలు? ఎలా తెలుస్తాయి?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -19  By Someswar Bhagwat ఏమిటి విషేషాలు? ఎలా తెలుస్తాయి? ఏమిటి విషేషాలు?...

అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -28 By Someswar Bhagwat అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది జర్నలిస్టుల కీ పత్రికా ...

శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ, కౌశల్యం

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -8 By Someswar Bhagwat  శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ,  కౌశల్యం సబ్ ఎడిటర్  పత్రికకీ వెన్నెముక, కళ్ళూ‌, మెదడు అనీ‌,  కాళ్లు చేతులు...

ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -21  By Someswar Bhagwat ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో?-1  కొన్ని జనజాతి...

” డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ”, నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -13 By Someswar Bhagwat " డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ",  నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు 'నారీ, నారీ, నడుమమురారీ' అన్న పాత...

పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -15  By Someswar Bhagwat పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు చిన్నపత్రికల సంపాదకులు కొందరు బెదిరింపు, బ్లాక్మైల్...

తెలుగు పత్రికలపై ‘వేటూరి పరిణామం’

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -10 By Someswar Bhagwat తెలుగు పత్రికలపై 'వేటూరి పరిణామం' ఈ శీర్షిక చూస్తే  ఇది వేటూరి  ఫరిణామం' ('Veturi effect',...

శీర్షికలు రాయడంలో వచ్చిన మార్పులు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -9 By Someswar Bhagwat శీర్షికలు రాయడంలో  వచ్చిన మార్పులు నిన్న, శీర్షికలో జరిగిపోయిన దాన్ని జరుగుతున్నదనీ, రేపు జరగబోతుంది...

చిన్న పత్రికలు, పెద్ద సంపాదకులు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -29 By Someswar Bhagwat చిన్న పత్రికలు, పెద్ద సంపాదకులు పత్రికా రచనని...

శ్రమించిన వారెందరో కాని పేరుపొందినన వారు కొందరే

పెన్యురీ’ అనే పట్నం -30 By Someswar Bhagwat   శ్రమించిన వారెందరో  కాని        పేరుపొందినన వారు...

Recent Posts