ఏమిటి విషేషాలు? ఎలా తెలుస్తాయి?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -19  By Someswar Bhagwat ఏమిటి విషేషాలు? ఎలా తెలుస్తాయి? ఏమిటి విషేషాలు?...

మీ ఎంపిక: పలక్ కోహ్లీయా తైమూర్ డయాపర్లా?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -18  By Someswar Bhagwat మీ ఎంపిక: పలక్ కోహ్లీయా తైమూర్...

ఆలోచన,  రచన  ఒకే భాషలో 

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -17  By Someswar Bhagwat ఆలోచన,  రచన  ఒకే భాషలో   పత్రికలలో రాయడం...

పత్రికలకీ సంస్కృతి కీ ఏం సంబంధం? 

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -16  By Someswar Bhagwat పత్రికలకీ సంస్కృతి కీ ఏం సంబంధం?  చాలా...

పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -15  By Someswar Bhagwat పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు చిన్నపత్రికల సంపాదకులు కొందరు బెదిరింపు, బ్లాక్మైల్...

కొత్త సంస్క్రుతిలో మాధ్యమాల పాత్ర

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -14 By Someswar Bhagwat కొత్త సంస్క్రుతిలో మాధ్యమాల పాత్ర ఈరోజులు  పత్రికలలో, సామాజిక మాధ్యమాలలో ప్రముఖులు ఏమి ప్రకటన...

” డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ”, నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -13 By Someswar Bhagwat " డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ",  నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు 'నారీ, నారీ, నడుమమురారీ' అన్న పాత...

వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి.

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -12 By Someswar Bhagwat వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి. శీర్షిక పెట్టే సబ్  కీ‌, ముఖ్యంగా...

వార్త ఆంటీ ఏమిటి?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -11 By Someswar Bhagwat వార్త ఆంటీ ఏమిటి?  పత్రికలో పని చేసే ప్రతి వ్యక్తికీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా...

తెలుగు పత్రికలపై ‘వేటూరి పరిణామం’

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -10 By Someswar Bhagwat తెలుగు పత్రికలపై 'వేటూరి పరిణామం' ఈ శీర్షిక చూస్తే  ఇది వేటూరి  ఫరిణామం' ('Veturi effect',...

Recent Posts