శీర్షికలు రాయడంలో వచ్చిన మార్పులు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -9 By Someswar Bhagwat శీర్షికలు రాయడంలో  వచ్చిన మార్పులు నిన్న, శీర్షికలో జరిగిపోయిన దాన్ని జరుగుతున్నదనీ, రేపు జరగబోతుంది...

శీర్షిక లో యతి ప్రాసలు‌, అలంకారాలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -8 By Someswar Bhagwat శీర్షిక లో యతి ప్రాసలు‌, అలంకారాలు  దిద్దే పత్రకర్తలు చెసే అన్ని పనుల్లో...

శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ, కౌశల్యం

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -8 By Someswar Bhagwat  శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ,  కౌశల్యం సబ్ ఎడిటర్  పత్రికకీ వెన్నెముక, కళ్ళూ‌, మెదడు అనీ‌,  కాళ్లు చేతులు...

పేర్లు సరిగాలేకపోతే నవ్వులపాలు, జాగ్రత్త

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -7 By Someswar Bhagwat పేర్లు సరిగాలేకపోతే నవ్వులపాలు, జాగ్రత్త చిన్నప్పటి ఓ జోకు  గుర్తుందా? వరండాలో  తచ్చాడతున్న   పిల్లల్నీ   చూసి  ఒక   బెంగాలీ...

గుడ్డి అనుకరణేనా మన సంస్క్రితి?

పెన్యురీ పట్నం-6 By సోమేశ్వర్ భాగవత్ గుడ్డి అనుకరణేనా మన సంస్క్రితి? మన మీడియా సంస్కృతి  ఇంగ్లాండ్ కి బానిసగా ఉన్న రోజులదే. స్వతంత్రతా...

“మీరు జర్నలస్టులు, మీఇష్టం”

పెన్యురీ పట్నం-5 By సోమేశ్వర్ భాగవత్ మరొకరు రాసినదాన్ని దిద్దడంలో సబ్ ఎడిటర్ చూడవలసినది ఒక్క  వ్యాకరణం, శుద్దలేఖనం  (దీర్ఘం‌, హ్రస్వం, పదాల మధ్యజాగా, వాక్యాలు...

పత్రకారులు దివి నుంచి దిగి వచ్చారా?’

పెన్యురీ పట్నం- 3 By Someswar Bhagwat సుమారు 40 ఏళ్ళకింద.మైసూరు పత్రకారితా విభాగం (journalism department) లో మాట్లాడమంటే రెండు శీర్షికలు తీసుకున్నాను:  (1) 'పత్రకారులు...

‘గూగుల్’ చాలుగా,పుస్తకాలు ఎందుకు?

పెన్యురీ పట్నం- 2 By Someswar Bhagwat అనగనగా ఒక కాలంలో,  పుస్తకాలు చదివే...

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం లో

పదిహేడేళ్ళ వయసులో కలం కార్మికుడిగా ఒక ఇంగ్లీషు దిన పత్రికలో చేరినప్పడు పత్రికా వ్యవసాయం లోని అన్ని కిటుకులూ తెలుసుకోవాలన్న తపన ఉండేది. ఇప్పటి రోజుల లాగ విశేషజ్ఞుడిసై తక్కువ...

Recent Posts