అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -28 By Someswar Bhagwat అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది జర్నలిస్టుల కీ పత్రికా ...

పేరు ప్రింటులో చూసిన నషా

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -24  By Someswar Bhagwat పేరు ప్రింటులో చూసిన నషా 

” డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ”, నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -13 By Someswar Bhagwat " డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ",  నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు 'నారీ, నారీ, నడుమమురారీ' అన్న పాత...

“మీరు జర్నలస్టులు, మీఇష్టం”

పెన్యురీ పట్నం-5 By సోమేశ్వర్ భాగవత్ మరొకరు రాసినదాన్ని దిద్దడంలో సబ్ ఎడిటర్ చూడవలసినది ఒక్క  వ్యాకరణం, శుద్దలేఖనం  (దీర్ఘం‌, హ్రస్వం, పదాల మధ్యజాగా, వాక్యాలు...

కొత్త సంస్క్రుతిలో మాధ్యమాల పాత్ర

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -14 By Someswar Bhagwat కొత్త సంస్క్రుతిలో మాధ్యమాల పాత్ర ఈరోజులు  పత్రికలలో, సామాజిక మాధ్యమాలలో ప్రముఖులు ఏమి ప్రకటన...

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం లో

పదిహేడేళ్ళ వయసులో కలం కార్మికుడిగా ఒక ఇంగ్లీషు దిన పత్రికలో చేరినప్పడు పత్రికా వ్యవసాయం లోని అన్ని కిటుకులూ తెలుసుకోవాలన్న తపన ఉండేది. ఇప్పటి రోజుల లాగ విశేషజ్ఞుడిసై తక్కువ...

పత్రకారులు దివి నుంచి దిగి వచ్చారా?’

పెన్యురీ పట్నం- 3 By Someswar Bhagwat సుమారు 40 ఏళ్ళకింద.మైసూరు పత్రకారితా విభాగం (journalism department) లో మాట్లాడమంటే రెండు శీర్షికలు తీసుకున్నాను:  (1) 'పత్రకారులు...

‘గూగుల్’ చాలుగా,పుస్తకాలు ఎందుకు?

పెన్యురీ పట్నం- 2 By Someswar Bhagwat అనగనగా ఒక కాలంలో,  పుస్తకాలు చదివే...

తోబుట్టువులు అరుదు; తమ పిల్లలు ఇంకా తక్కువ

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -20  By Someswar Bhagwat తోబుట్టువులు అరుదు; తమ పిల్లలు ఇంకా తక్కువ

Recent Posts