తెలుగు తల్లికి మరొకరి పూదండ..

తెలుగు తల్లికి మరొకరి పూదండ.. "తమనితామే కించపరుచుకోడం మరొకరిని అనుసరించడం తెలుగు వారి ప్రత్యేకత కదా?" అనడం కూడా అదే కోవకి చెందినదని తెలుసు‌, కాని...

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం సోమేశ్వర్  భాగవత్ ఒకప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో దసరా పండుగకి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది.ఇప్పుడు 'చదువు'కున్న, 'ఆధునిక' తెలుగు...

Gehenna

Gehenna Gehenna is a place of misery, or a state of misery. Gehenna is derived from...

Shiva Linga Tree: Couroupita guianensis

One of the trees in the Indian subcontinent that is considered sacred is Shiva Linga tree. The Shiva Linga tree is variously...

Cauvery (Kaveri): Irrigational and Cultural Lifeline

Cauvery is an east-flowing river in southern India. It originates in the Western Ghats and flows southeast for about 800 km, touching...

Kirtan: Untranslatable Indian Word

Kirtan is a Sanskrit word, कीर्तन , and found its way literally to other Indian languages including English as it is ‘kirtan’.

ఇవాళ తెలుగు దినోత్సవం

ఇవాళ, ఆగస్టు 29వ తారీకు 'తెలుగు దినోత్సవం'  అని అందరికీ తెలుసు. ఆరోజు ఎవరు ఎందుకు నశ్చయించేరో ఎవరు ఎక్కడ ఎలా జరుపుకుంటారో దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటో మాత్రం చాలామందికి --...

ఆయుర్వేదం అద్భుత వైద్యం

By R.K.M Raju ఆయుర్వేదం అద్భుత వైద్యం ఆయుర్వేదం అద్భుత వైద్యం వనమూలికలతో లేహ్యం చూర్ణం రుగ్మతలన్నీ చిటికలో మాయం ఆరోగ్య...

Telugu Has Many Writers, Artists

The Telugu World Column No: 28 Telugu Has Many Writers, Artists Bhandaaru Achhamamba...

కావాలి…. ‌‌ ‌మరో రెండు మ్యూసియములు

కావాలి... ‌.‌ ‌మరో రెండు మ్యూసియములు ఎన్నోఏళ్ళగా  నేను  నేను ఒక ప్రాతిపదికమును ఎందరో అధికారులకి పంపుతున్నాను. మామూలుగానే  అది చెత్తకుప్పలో చేరుతున్నది.. ఐదేళ్ళకొకసారి వోటు...

Recent Posts