సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఎందుకు చెప్పాలి?

సంక్రాంతి  శుభాకాంక్షలు   ఎందుకు చెప్పాలి? డూ డూ బసవన్న అంటే తల ఊపే గoగిరెద్దులు  తెలుగువారి...

కావాలి…. ‌‌ ‌మరో రెండు మ్యూసియములు

కావాలి... ‌.‌ ‌మరో రెండు మ్యూసియములు ఎన్నోఏళ్ళగా  నేను  నేను ఒక ప్రాతిపదికమును ఎందరో అధికారులకి పంపుతున్నాను. మామూలుగానే  అది చెత్తకుప్పలో చేరుతున్నది.. ఐదేళ్ళకొకసారి వోటు...

Kurma’s Appearance

Kurma’s Appearance A doctor was praying: tolling Sanctus bell with one hand and waving a plate of lighted...

Welt, Welter, Welterweight

Welt, Welter, Welterweight   Welt is a strip of leather round the edge of the upper of a...

Traditional Art Inherited from Forefathers: Ravi Achari

By Sri Kant J Visakhapatnam, the steel city of India and the port city of Andhra Pradesh, is hosting...

Gehenna

Gehenna Gehenna is a place of misery, or a state of misery. Gehenna is derived from...

Recent Posts