ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందుకాలిడినా…

ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందు కాలిడినా... దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలుగు కవి గురజాడ అప్పారావు (ఎవరూ? ఏ సినిమాకి పాటలు రాసేడు? అని అడగకండి)...

తెలుగు రాని తెలుగు వారు తండోపతండాలు,   నేర్పే ఉద్యమం అవసర0

ఇంతే  సంగతులు by సోభా తెలుగు రాని తెలుగు వారు తండోపతండాలు,   నేర్పే ఉద్యమం అవసర0 ఇద్దరు తెలుగు వారు...

అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులు ఆఖరి దాకా ఉంటాయి

ఇంతే సంగతులు అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులు ఆఖరి దాకా ఉంటాయి By Someswar Bhagwat చిన్నప్పుడు చదువుకున్న...

నడవడం వల్ల లాభాలెన్నో ,నడవలేని వారి బాధలెన్నో

ఇంతే సంగతులు By Someswar Bhagwat నడవడం వల్ల లాభాలెన్నో, నడవలేని వారి బాధలెన్నో పాతకాలపువారి కి...

Are Lawyers Liars & And Crooks?

Are Lawyers Liars & And Crooks? There are tons of puns in English  on lawyers and  liars. One, says: ...

సంపాదన  తక్కువైనా        సంపాదకులు ఎక్కువ

సంపాదన  తక్కువైనా        సంపాదకులు ఎక్కువ మన దేశంలో పత్రికా రచయితలకీ‌. సంపాదకులకీ (శ్ర మిక పత్రకారులు) .ఆర్జన తక్కువ....

‘డింకర్‌, డినేష్’ వెతికాలి ‘మోడీ’ సిండికేట్ ఎకౌంట్

ఇంతే సంగతులు  By సోమేశ్వర్ 'డింకర్‌, డినేష్' వెతికాలి 'మోడీ' సిండికేట్ ఎకౌంట్ ఒక తెలుగు పత్రిక ప్రకటించింది: సూపర్...

There is No Corruption In India, Only ‘Gifts’

By Someswar Bhagwat There is No Corruption In India, Only  ‘Gifts’ The economy, many newspapers point out,...

Miracle of Nature:Birds Migrate From Far Away

Miracle of Nature:Birds Migrate From Far Away by  S. Venkataraman Last evening,  I  was sitting in the compound...

Evaluation of Evacuation For War, Disaster, Differs

Evaluation of EvacuationFor War, Disaster, Differsby Sobha Bhaktàs are for different leaders; not  NaMo alone but even for 'Pappu'...

Recent Posts