ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందుకాలిడినా…

ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందు కాలిడినా... దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలుగు కవి గురజాడ అప్పారావు (ఎవరూ? ఏ సినిమాకి పాటలు రాసేడు? అని అడగకండి)...

తెలుగు రాని తెలుగు వారు తండోపతండాలు,   నేర్పే ఉద్యమం అవసర0

ఇంతే  సంగతులు by సోభా తెలుగు రాని తెలుగు వారు తండోపతండాలు,   నేర్పే ఉద్యమం అవసర0 ఇద్దరు తెలుగు వారు...

అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులు ఆఖరి దాకా ఉంటాయి

ఇంతే సంగతులు అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులు ఆఖరి దాకా ఉంటాయి By Someswar Bhagwat చిన్నప్పుడు చదువుకున్న...

నడవడం వల్ల లాభాలెన్నో ,నడవలేని వారి బాధలెన్నో

ఇంతే సంగతులు By Someswar Bhagwat నడవడం వల్ల లాభాలెన్నో, నడవలేని వారి బాధలెన్నో పాతకాలపువారి కి...

సంపాదన  తక్కువైనా        సంపాదకులు ఎక్కువ

సంపాదన  తక్కువైనా        సంపాదకులు ఎక్కువ మన దేశంలో పత్రికా రచయితలకీ‌. సంపాదకులకీ (శ్ర మిక పత్రకారులు) .ఆర్జన తక్కువ....

‘డింకర్‌, డినేష్’ వెతికాలి ‘మోడీ’ సిండికేట్ ఎకౌంట్

ఇంతే సంగతులు  By సోమేశ్వర్ 'డింకర్‌, డినేష్' వెతికాలి 'మోడీ' సిండికేట్ ఎకౌంట్ ఒక తెలుగు పత్రిక ప్రకటించింది: సూపర్...

Are Lawyers Liars & And Crooks?

Are Lawyers Liars & And Crooks? There are tons of puns in English  on lawyers and  liars. One, says: ...

మనకెన్నో గర్వకారణాలు: శ్రీ శ్రీ, అడివి,. విశ్వనాథ‌‌,  రాచకొండ.

ఇంతే సంగతులు by సోమేశ్వర్ మనకెన్నో గర్వకారణాలు: శ్రీ శ్రీ,  అడివి,. విశ్వనాథ‌‌,  రాచకొండ... మానవ చరిత్రలో ఏమున్నది...

ఎప్పటికి  తెంచుకోగలO, ఈ మనసుకు ఉన్న సంకెళ్ళు?

ఇంతే సంగతులు By సోమేశ్వర్   ఎప్పటికి  తెంచుకోగలO, ఈ మనసుకు ఉన్న సంకెళ్ళు? అరవై  ఏళ్ళ  పూర్వానికి...

కళ్ళు ఎలా ఉన్నా చచ్చినవారిని ఎపుడూ పొగడాలి

ఇంతే సంగతులు By Someswar Bhagwat కళ్ళు ఎలా ఉన్నా చచ్చినవారిని ఎపుడూ పొగడాలి ప్రతి భాషలో...

Recent Posts