మడి  దున్నుకు  బ్రతుక   లేము మహిలో సుమతీ

ఇంతే సంగతులు సోమేశ్వర్ భాగవత్ మడి  దున్నుకు  బ్రతుక  లేము మహిలో సుమతీ

మనమెన్ని మరిచిపోయినా మరిచిపోడం మరిచిపోలేం

ఇంతే సంగతులు by సోమేశ్వర్ మనమెన్ని మరిచిపోయినా మరిచిపోడం మరిచిపోలేం మీరుఎప్పుడైనారాత్రి అంతా నిద్ర పట్టక పాత జ్నాపకాలతో  గది పైకప్పు చూస్తూ గడీపారా?మీవయసు...

కాతిల్  కాదు ఖాతిబ్, నుదిటి రాత రాసినది

కాతిల్  కాదు ఖాతిబ్,  నుదిటి రాత రాసినది సోమేశ్వర్ భాగవత్ మనం  బోధ పరచుకునేదీ, మనకి కనిపించేదీ...

‘Old Order Changeth’ – But Is It Progress (For Better]

'Old Order Changeth' - But Is It Progress (For Better] By Someswar Bhagwath Shakespeare has not observed...

100 Crores Sounds More Than 1b.: Both Are Same

100 Crores Sounds More Than 1b.: Both Are Same By Someswar Bhagwat There are many ways...

ఆకలి భారతదేశంలో ఒక్కడే…అతనొక్కడే

ఆకలి భారతదేశంలో ఒక్కడే...అతనొక్కడే ఒక్కడిగా మొదలయ్యాడు కోట్ల మందికి స్పూర్తిగా నిలిచాడు. నిండా పాతికేళ్లు...

మందార మకరంద మాధుర్యం గ్రోలుతారా, తేనె తాగుతారా?

మందార మకరంద మాధుర్యం  గ్రోలుతారా, తేనె తాగుతారా? by  సోమేశ్వర్ భాగవత్ మందార మకరంద మాధుర్యమును గ్రోలుతారో...

A ‘BJP Vaccine’ for a Biological War

A ‘BJP Vaccine’ for a Biological War By Someswar Bhagwat More and more people all over...

స్ఫూర్తి, అనుకరణ, రచన దొంగతనం

స్ఫూర్తి, అనుకరణ, రచన దొంగతనం By Someswar Bhagwath స్ఫూర్తి, అనుకరణ  రచనా విధానాలు విడమర్చి  చెప్పడం  చాలా కష్టమైన పని  John ...

‘Unknown’  Maniben  Patel And Well known ‘Meeraben.’

'Unknown'  Maniben  Patel And Well known 'Meeraben.' By Someswar Bhagwat One of the...

Recent Posts