కాతిల్  కాదు ఖాతిబ్, నుదిటి రాత రాసినది

కాతిల్  కాదు ఖాతిబ్,  నుదిటి రాత రాసినది సోమేశ్వర్ భాగవత్ మనం  బోధ పరచుకునేదీ, మనకి కనిపించేదీ...

’నేను’ ఒక సంపాదకుడినే, కాని ఈ అభిమతం మాత్రం ‘మాదే’

’నేను' ఒక సంపాదకుడినే, కాని ఈ అభిమతం మాత్రం 'మాదే' by సోమేశ్వర్ భాగవత్ ప్రవాసాంధ్రుడిగా నేను ఇంట్లో తెలుగు నేర్చుకున్నా   ప్రఖ్యాత...

BJP Evacuation Not  As Massive  As   Gujaral’s

BJP Evacuation Not  As Massive  As   Gujaral's by Channanagaraj Is Operation Ganga being over publicised?  Narendra...

Keep Minds Open, Free  Of  Dog-Shit

Keep Minds Open,  Free  Of  Dog-Shit by Roamer In the US all residents...

ఇద్దర్లో ఎవరు ముందు? సహభాగి కోల్పోడం ఎప్పుడూ జరిగేదే

ఇద్దర్లో ఎవరు ముందు? సహభాగి కోల్పోడంఎప్పుడూ జరిగేదే By Someswar Bhagwat నేను  వృధ్ధాప్యం గురించి రాసిన...

How Are you? I’m Fine I Say Even If I Am Not

How Are you? I'm Fine I Say Even If I Am Not By Roamer In the...

Do All Muslims Hate The  BJP?

Do All Muslims Hate The  BJP? By Someswar Bhagwat Ambani and Adani may...

మనకెన్నో గర్వకారణాలు: శ్రీ శ్రీ, అడివి,. విశ్వనాథ‌‌,  రాచకొండ.

ఇంతే సంగతులు by సోమేశ్వర్ మనకెన్నో గర్వకారణాలు: శ్రీ శ్రీ,  అడివి,. విశ్వనాథ‌‌,  రాచకొండ... మానవ చరిత్రలో ఏమున్నది...

Two Sides of The Same Coin:Tragedy or Comedy

Two  Sides  of The Same Coin: Tragedy or Comedy By Someswar Bhagwat Nostalgia...

A ‘BJP Vaccine’ for a Biological War

A ‘BJP Vaccine’ for a Biological War By Someswar Bhagwat More and more people all over...

Recent Posts