అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులు ఆఖరి దాకా ఉంటాయి

ఇంతే సంగతులు by ‌‌‌‌‌సోమేశ్వర్ భాగవత్ అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులుఆఖరి దాకా ఉంటాయి చిన్నప్పుడు చదువుకున్న పద్యాలలో ఒకటి...

Mom, What Do You  Mean By Grandma?

Mom, What Do You  Mean By Grandma? Someswar Bhagwat Did you know that once upon a time...

CM can be dummy, Ministers dominate

CM can be dummy, Ministers dominate By Someswar Bhagwat  Who is the Chief Minister of the...

ఎప్పటికి  తెంచుకోగలO, ఈ మనసుకు ఉన్న సంకెళ్ళు?

ఇంతే సంగతులు By సోమేశ్వర్   ఎప్పటికి  తెంచుకోగలO, ఈ మనసుకు ఉన్న సంకెళ్ళు? అరవై  ఏళ్ళ  పూర్వానికి...

A Story of Betrayal, Too Deep for Tears

A Story of Betrayal, Too Deep for Tears By Someswar Bhagwat A friend sent me a...

How Are you? I’m Fine I Say Even If I Am Not

How Are you? I'm Fine I Say Even If I Am Not By Roamer In the...

నడవడం వల్ల లాభాలెన్నో ,నడవలేని వారి బాధలెన్నో

ఇంతే సంగతులు By Someswar Bhagwat నడవడం వల్ల లాభాలెన్నో, నడవలేని వారి బాధలెన్నో పాతకాలపువారి కి...

మడి  దున్నుకు  బ్రతుక   లేము మహిలో సుమతీ

ఇంతే సంగతులు సోమేశ్వర్ భాగవత్ మడి  దున్నుకు  బ్రతుక  లేము మహిలో సుమతీ

Neglected by India, Revered by World

Neglected by India, Revered by World By Someswar Bhagwat In this era of...

Does Anyone Really Read  These  Days?

Does Anyone Really Read These  Days? By Someswar Bhagwat I was shocked. A friend actually commented...

Recent Posts