మీ పేరు ఏమిటి?

ఎన్నిమాట్లు సందేశాలు  పంపించినా  తెలుగు పత్రికలు నరేంద్ర మోదీ పేరు మోడీ అనే రాస్తున్నారు. వారెవరూ రేడియొ కానీ టి‌.వి.  కాని వినరనుకొంటాను. హింది, గుజరాతీ, కన్నడ, మరాఠీ పత్రికలు ఏవి...

Dr KVP’s Question in Parliament: Bank loans to States through State PSUs/SPVs

Dr. K. V. P. Ramachandra Rao's question in the Rajya Sabha, Parliament of India: GOVERNMENT OF INDIA

Electoral Compulsions: India: Past and Present

Electoral Compulsions: India: Past and Present FORMER CHIEF ELECTION Commissioner T.S. Krishnamurthy had said that the elections to the...

Online Dancing Lessons Amid COVID-19: Radha Raja Reddy

With the announcement of nation-wide lockdown in India by the Prime Minister Narendra Modi till April 14, artists are finding a way...

అసత్య వార్తల సమస్య

అసత్య వార్తల సమస్య Fake news...అసత్య వార్త లు... ఈ రోజు  ఒక పెద్ద సమస్య. మీ కంప్యూటర్ లో virus వచ్చినదంటే అదేదో జబ్బు...

Madanapalle: Rishi Valley School

Madanapalle, in the Chittoor district of Rayalaseema in Andhra Pradesh in southern India, is also known for educational institutions. One of the...

MP Requests to Include Turupu Kapus in Other Districts of Andhra Pradesh into OBC...

During the winter session of the Parliament in 2019, Raghu Ramakrishna Raju K. the MP met Thawar Chand Gehlot the Union Minister...

Politicians’ Lifts And Political ‘Lifts’

Politicians' Lifts And Political  'Lifts'  A famous song often heard on TV and radio is Adnan Sami's 'Lift Karaade' in which...

కొత్త భూమి తయారవుతోంది

కొత్త భూమి తయారవుతోంది by K. Kameswara Rao,  Vizag కొత్త భూమి తయారవుతోంది. మునుపటి శతాబ్దాల కన్నా భవిష్యత్ సంవత్సరాల్లో...

KTR at the World Economic Forum in Davos, Switzerland

KT Rama Rao (KTR) is pitching Telangana and its capital Hyderabad as the destination for investments in India in the areas of...

Recent Posts