పాత కుండలో రాముని తోక

పాత కుండలో రాముని తోక కొన్ని నెలల కింద నేను Wordpress లో రాసిన ఒక తెలుగు బ్లాగ్ కి వచ్చిన  ఒక 'Iike' (సమర్ధన)...

Telugus: Thriving People; Telugu, Dying Language

The Telugu World Column# 02 Thriving People, Dying Language Much of what...

దినపత్త్రికలు: ఎవరిని నమ్మడం?

దినపత్త్రికలు: ఎవరిని నమ్మడం? ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దైనిక సమాచార ప్రపంచానికి ఒక చావు బతుకుల సమస్య వచ్చి పడింది. పాఠకులందరిలోనూ పత్రికా రంగం మీద నమ్మకం...

Bhavana Reddy: Kuchipudi Dance Recital at IHC, 17 January 2020

Bhavana Reddy is performing a Kuchipudi dance recital at India Habitat Centre in New Delhi on 17 January 2020 at 7 PM...

అసత్య వార్తల సమస్య

అసత్య వార్తల సమస్య Fake news...అసత్య వార్త లు... ఈ రోజు  ఒక పెద్ద సమస్య. మీ కంప్యూటర్ లో virus వచ్చినదంటే అదేదో జబ్బు...

Telangana & Telugu in Salman Rushdie’s Quichotte

Telangana is the youngest state and the 29th state in the Union of India created in 2014 out of Andhra Pradesh with...

గాభరా పెట్టే గణిత శాస్త్రం

గాభరా పెట్టే గణిత శాస్త్రం గణిత శాస్త్రంలో వేల సంవత్సరాలక్రింద బాణ భట్ శూన్యం ఒక సంఖ్యగా ప్రతిపాదించిన సమయం నుంచి భారతదేశం ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో...

శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేశముఖ్

శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ దేశమంతా ప్రసిధ్ధికెక్కిన తెలుగు నాయకులలో అగ్రగణ్యులు   దుర్గాబాయి దేశముఖ్. శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారి జన్మదినం 1909...

Do You Live On Facebook or Earth

Do You  Live On Facebook or Earth  Everyone is on a WhatsApp group today, unless he/she is in coma, cut...

మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూ దండ

మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూ దండ ఓ మొన్న ఆగస్టు10వ తారీఖున శంకరంబాడి సుందరాచార్య  గారి  జయంతి.  ఆ తేదీన 1918లో ఆయన పుట్టారని ...

Recent Posts