ప్రశంశకులు వేరు, భక్తులు వేరు

ప్రశంశకులు వేరు, భక్తులు వేరు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ   --  కొన్ని తెలుగు దినపత్రికల్లో పనిచేసే ఇంగ్లీష్ వారి సంతానం డింకర్‌ డినేష్ లకీ, నవా (రత్న)...

Throw It Away And Buy Another

Throw It Away And Buy Another  'Old is gold' is an old adage, now discarded by a generation that,...

తెలుగువారు పేకాట ష్రియులా‌ ,ఆట బానిసలా?

తెలుగువారు పేకాట ష్రియులా‌ ,ఆట బానిసలా? ఈ దేశంలో అందరికంటే తెలుగువారికీ  పేకాట ఎక్కువ ప్రియం. ఇద్దరు తెలుగువారు కలిస్తే ఇంగ్లీషులోనో హిందీలోనో మాట్లాడుకుంటారు. ఆలాగే.ముగ్గురు ఏ...

Idealist Journalists May Stay Hungry

Idealist Journalists May Stay Hungry Journalists were among the poorest paid workers six decades ago. No journalist wanted his children or...

Do You Live On Facebook or Earth

Do You  Live On Facebook or Earth  Everyone is on a WhatsApp group today, unless he/she is in coma, cut...

కొత్త భూమి తయారవుతోంది

కొత్త భూమి తయారవుతోంది by K. Kameswara Rao,  Vizag కొత్త భూమి తయారవుతోంది. మునుపటి శతాబ్దాల కన్నా భవిష్యత్ సంవత్సరాల్లో...

Politicians’ Lifts And Political ‘Lifts’

Politicians' Lifts And Political  'Lifts'  A famous song often heard on TV and radio is Adnan Sami's 'Lift Karaade' in which...

రేపటి ప్రపంచంలో పుస్తకాలు ఉండవా?

రేపటి  ప్రపంచంలో పుస్తకాలు ఉండవా? "82ఏళ్ళ మనిషి,‌ జీవితమల్లా ఉద్యోగం చేసి ఇప్పుడు కొత్త వ్యాపారం మొదలుపెట్టడం ఏమిటి?"తమ పుస్తకాలు తామే ప్రచురించినవారు వాటిని అమ్మలేక‌,...

Biden Speech Writer Still Has Telugu Roots

Biden Speech Writer Still Has Telugu Roots  The earlier series on the Telugu world  had mentioned several times that the...

మోసం చేస్తేనే లాభం ఆనుకోడం ఆధునికతా?

మోసం  చేస్తేనే లాభం ఆనుకోడం ఆధునికతా? దినపత్రికలలో రమారమి ప్రతిరోజూ ఎందరో మూర్ఖులు   వంచించబడ్డ వార్తలు వస్తాయి.   డిస్కౌంట్  అమ్మకాలు,  Ponzi స్కీమ్స్, నిమిషాలలో డబ్బుని ...

Recent Posts