ప్రళయం రాబోతున్నదా?

ప్రళయం రాబోతున్నదా? కొంద‌రు సనాతన క్రిస్టియన్ లు ప్రపంచంలో ప్రళయం వచ్చి మానవ జాతే అంతం అయిపోతుందని నమ్ముతారు... హిందూ సనాతన ధర్మ అనుచరులు ఎన్నో...

Sri Ramana Maharshi Foundation: Home for Elders

In the first century of the third millennium, India steps into the third decade, 2020-2029, giving least priority for the elders by...

తెలుగువారు పేకాట ష్రియులా‌ ,ఆట బానిసలా?

తెలుగువారు పేకాట ష్రియులా‌ ,ఆట బానిసలా? ఈ దేశంలో అందరికంటే తెలుగువారికీ  పేకాట ఎక్కువ ప్రియం. ఇద్దరు తెలుగువారు కలిస్తే ఇంగ్లీషులోనో హిందీలోనో మాట్లాడుకుంటారు. ఆలాగే.ముగ్గురు ఏ...

Representatives of Farmers Meet Vice President of India

A delegation of farmers from Andhra Pradesh met the Vice President of India N. Venkaiah Naidu and apprised him about the plight...

Born Feb.31, Attendance 376 of 446 Days a Year

Random Jottings by Someswar Bhagwat WHEN THE INDUSIND BANK (reportedly) came out a few years ago  with a calendar...

Madanapalle: Top 12 Experiences to Do, to Feel, to Know, to See in Madanapalle

Madanapalle is a small town in the Chittoor district of Rayalaseema in Andhra Pradesh of southern India. Madanapalle was earlier known as...
visual exp

కొవ్వొత్తి ఆర్పకు, దీపం వెలిగించు

కొవ్వొత్తి ఆర్పకు, దీపం వెలిగించు  వ్రుధ్ధాశ్రమంలో పుట్టినరోజు ఒక పండుగ  కాదు.  అది తిరుగులేని, త్వరలో రాబోతున్న అంతానికి. ఒక సూచన. కాబట్టే అలాంటి చోట్ల...

*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు*

*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు* రచయితకీ ప్రకాశుకులకూ మధ్య ఎలాటి ఒప్పందం ఉండాలి అని quoraలో ఎవరో ఆడిగారు. ఎలాటి...

తెలుగు తల్లికి మరొకరి పూదండ..

తెలుగు తల్లికి మరొకరి పూదండ.. "తమనితామే కించపరుచుకోడం మరొకరిని అనుసరించడం తెలుగు వారి ప్రత్యేకత కదా?" అనడం కూడా అదే కోవకి చెందినదని తెలుసు‌, కాని...

కరోనా నేర్పుతోంది ఎన్నో పాఠాలు

కరోనా నేర్పుతోంది ఎన్నో పాఠాలు 'పడక పోడం కాదు, పడిిినా  లేవడం గొప్ప' అని ఎందరికో గురువులు చెప్తారు. అలాగ విజయంతో  ఇగో (ego) పెరగడం, విఫలంతో...

Recent Posts