మాలతీ చందూర్

మాలతీ చందూర్ కృష్ణా జిల్లా నూజివీడులో 1930లో పుట్టిన  మాలతీ చందూర్  గారి వల్లే లక్షల మంది తెలుగు పాఠకులకి ఎందరో  విఖ్యాత ఇంగ్లీషు రచయితలు...

Politicians’ Lifts And Political ‘Lifts’

Politicians' Lifts And Political  'Lifts'  A famous song often heard on TV and radio is Adnan Sami's 'Lift Karaade' in which...

పాత కుండలో రాముని తోక

పాత కుండలో రాముని తోక కొన్ని నెలల కింద నేను Wordpress లో రాసిన ఒక తెలుగు బ్లాగ్ కి వచ్చిన  ఒక 'Iike' (సమర్ధన)...

ఇవాళ తెలుగు దినోత్సవం

ఇవాళ, ఆగస్టు 29వ తారీకు 'తెలుగు దినోత్సవం'  అని అందరికీ తెలుసు. ఆరోజు ఎవరు ఎందుకు నశ్చయించేరో ఎవరు ఎక్కడ ఎలా జరుపుకుంటారో దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటో మాత్రం చాలామందికి --...

తెలుగు కథా ప్రపంచానికి కలిగిన పెద్ద ఆఘాతం

తెలుగు కథా ప్రపంచానికి కలిగిన పెద్ద ఆఘాతం by Someswar Bhagwat తెలుగు కథా ప్రపంచానికి  నిన్న (జూూన్ 4) కోలుకోోలేని...

Former Vice-Chancellor Prof Simhadri Supports Introduction of English Medium Education in Andhra Pradesh

By Bandlapalli Madan Mohan Reddy, New Delhi Former Vice-Chancellor Dr Professor Yedla C. Simhadri said introduction of English...

Electoral Compulsions: India: Past and Present

Electoral Compulsions: India: Past and Present FORMER CHIEF ELECTION Commissioner T.S. Krishnamurthy had said that the elections to the...

Humour-2 As mentioned last week P . G. Wodehouse is the favorite author of many who understand and appreciate...

గాభరా పెట్టే గణిత శాస్త్రం

గాభరా పెట్టే గణిత శాస్త్రం గణిత శాస్త్రంలో వేల సంవత్సరాలక్రింద బాణ భట్ శూన్యం ఒక సంఖ్యగా ప్రతిపాదించిన సమయం నుంచి భారతదేశం ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో...

Madanapalle: Tomato Market

At the crack of dawn, if there is life in Madanapalle it is at the tomato market. It buzzes with life: farmers...

Recent Posts