ప్రభుత్వం డబ్బు ప్రజలది కాదా?

ప్రభుత్వం డబ్బు ప్రజలది కాదా? "మాకు ఐదు నెలల నుంచి జీతాలు లేవు " అని ఒక  కరోనా వ్యాధి నివారణకి తన ప్రాణాలు ఒడ్డి ...

*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు*

*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు* రచయితకీ ప్రకాశుకులకూ మధ్య ఎలాటి ఒప్పందం ఉండాలి అని quoraలో ఎవరో ఆడిగారు. ఎలాటి...

రైతుల పోరాటం: వ్యవస్థ మార్పు అవసరం లేదా?

రైతుల పోరాటం: వ్యవస్థ మార్పు అవసరం లేదా? వజ్రాలు, బంగారం తిని మనుషులు బతక లేరు.  భోజనం, మరే ఆహారం, లేకుండా ఎన్ని రోజులు  బతక...

BJP ప్రచారం OK,ద్వేషం, అబద్ధం not Ok

BJP ప్రచారం OK,ద్వేషం, అబద్ధం not Ok రైతు సంఘాల  ఆందోళన మొదలైనప్పటి  నుంచి  BJP,  ఆ పక్షం సమర్ధకులూ, social media మీద దాన్ని...

కరోనా నేర్పుతోంది ఎన్నో పాఠాలు

కరోనా  నేర్పుతోందిఎన్నో పాఠాలు (Continued from earlier blog) 'మడి' అన్నది ఒక్క తెలుగు, కన్నడ దేశాలలోనే ఉన్నది. అలాంటప్పుడూ వారికే...

కరోనా నేర్పుతోంది ఎన్నో పాఠాలు

కరోనా నేర్పుతోంది ఎన్నో పాఠాలు 'పడక పోడం కాదు, పడిిినా  లేవడం గొప్ప' అని ఎందరికో గురువులు చెప్తారు. అలాగ విజయంతో  ఇగో (ego) పెరగడం, విఫలంతో...

ఆనందం, సంతోషం, సుఖం, ఓకటేనా ?

ఆనందం, సంతోషం, సుఖం,  ఓకటేనా ? ఒక  రచయిత సెక్సు గురించి రాస్తూ  అది చాలా సంతోషం, ఆనందం కలిగిస్తుందనీ, జీవితంలో చాలా ముఖ్యం , కాబట్టి...

హాస్పిటల్ నుంచి అంతిమ యాత్ర

హాస్పిటల్ నుంచి అంతిమ యాత్ర చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో  ఒక సామెత చదివాను: 'నీ చేతి  మాత్ర, వైకుంఠ యాత్ర'  అని.  వైద్యో  నారాయణో భవ   (దేముడు భగవంతునితో సమానం) అని కూడా అంటారు. ఈమధ్య ఒక...

తెలుగు తల్లికి మరొకరి పూదండ..

తెలుగు తల్లికి మరొకరి పూదండ.. "తమనితామే కించపరుచుకోడం మరొకరిని అనుసరించడం తెలుగు వారి ప్రత్యేకత కదా?" అనడం కూడా అదే కోవకి చెందినదని తెలుసు‌, కాని...

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం సోమేశ్వర్  భాగవత్ ఒకప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో దసరా పండుగకి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది.ఇప్పుడు 'చదువు'కున్న, 'ఆధునిక' తెలుగు...

Recent Posts