పాత కుండలో రాముని తోక

పాత కుండలో రాముని తోక కొన్ని నెలల కింద నేను Wordpress లో రాసిన ఒక తెలుగు బ్లాగ్ కి వచ్చిన  ఒక 'Iike' (సమర్ధన)...

దినపత్త్రికలు: ఎవరిని నమ్మడం?

దినపత్త్రికలు: ఎవరిని నమ్మడం? ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దైనిక సమాచార ప్రపంచానికి ఒక చావు బతుకుల సమస్య వచ్చి పడింది. పాఠకులందరిలోనూ పత్రికా రంగం మీద నమ్మకం...

కరోనా నేర్పుతోంది ఎన్నో పాఠాలు

కరోనా నేర్పుతోంది ఎన్నో పాఠాలు 'పడక పోడం కాదు, పడిిినా  లేవడం గొప్ప' అని ఎందరికో గురువులు చెప్తారు. అలాగ విజయంతో  ఇగో (ego) పెరగడం, విఫలంతో...

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం సోమేశ్వర్  భాగవత్ ఒకప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో దసరా పండుగకి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది.ఇప్పుడు 'చదువు'కున్న, 'ఆధునిక' తెలుగు...

లోకులు కాకులా?

లోకులు  కాకులా? ఈ మధ్య నాకెవరో తెలుగులో ఒక కథ పంపేరు.. అందులో మూడేళ్ళు జబ్బుపడి చనిపోయిన ఒక మనిషి కొడుకు (పీడవిరగడ అయ్యిందని లోపల సంతోషించినా)...

ప్రశంశకులు వేరు, భక్తులు వేరు

ప్రశంశకులు వేరు, భక్తులు వేరు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ   --  కొన్ని తెలుగు దినపత్రికల్లో పనిచేసే ఇంగ్లీష్ వారి సంతానం డింకర్‌ డినేష్ లకీ, నవా (రత్న)...

BJP ప్రచారం OK,ద్వేషం, అబద్ధం not Ok

BJP ప్రచారం OK,ద్వేషం, అబద్ధం not Ok రైతు సంఘాల  ఆందోళన మొదలైనప్పటి  నుంచి  BJP,  ఆ పక్షం సమర్ధకులూ, social media మీద దాన్ని...

గతమెంతో ‘ఘన’మైoది తెలుగోడా!

'మడి' అన్న concept తెలుగు వారికీ  కన్నడపు వారికి (కన్నడిగలు) మాత్రం పరిమితమైనదని నా అభిప్రాయం. అలాగే తెలుగువారి 'అంటు' కూడా.తమిళులకి ఎంగిలి,  మాత్రం ఉందనుకుంటాను. నేను తప్పు అవొచ్చు.ఈ...

Madanapalle: Annie Besant

Many residents of Madanapalle may know about Annie Besant. Many students of Indian history and those who gain education past teenage could...

*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు*

*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు* రచయితకీ ప్రకాశుకులకూ మధ్య ఎలాటి ఒప్పందం ఉండాలి అని quoraలో ఎవరో ఆడిగారు. ఎలాటి...

Recent Posts