కరోనా నేర్పుతోంది ఎన్నో పాఠాలు

కరోనా నేర్పుతోంది ఎన్నో పాఠాలు 'పడక పోడం కాదు, పడిిినా  లేవడం గొప్ప' అని ఎందరికో గురువులు చెప్తారు. అలాగ విజయంతో  ఇగో (ego) పెరగడం, విఫలంతో...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు…

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు... ఏ భాషలోనూ లేనన్ని సామెతలున్న తెలుగు భాషలో సామెతలన్నీ ఆ భాషా ప్రజల సంస్కృతికీ, జీవిత సత్యాలకీ దర్పణాలు.

BJP ప్రచారం OK,ద్వేషం, అబద్ధం not Ok

BJP ప్రచారం OK,ద్వేషం, అబద్ధం not Ok రైతు సంఘాల  ఆందోళన మొదలైనప్పటి  నుంచి  BJP,  ఆ పక్షం సమర్ధకులూ, social media మీద దాన్ని...

రైతుల పోరాటం: వ్యవస్థ మార్పు అవసరం లేదా?

రైతుల పోరాటం: వ్యవస్థ మార్పు అవసరం లేదా? వజ్రాలు, బంగారం తిని మనుషులు బతక లేరు.  భోజనం, మరే ఆహారం, లేకుండా ఎన్ని రోజులు  బతక...

ప్రశంశకులు వేరు, భక్తులు వేరు

ప్రశంశకులు వేరు, భక్తులు వేరు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ   --  కొన్ని తెలుగు దినపత్రికల్లో పనిచేసే ఇంగ్లీష్ వారి సంతానం డింకర్‌ డినేష్ లకీ, నవా (రత్న)...

*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు*

*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు* రచయితకీ ప్రకాశుకులకూ మధ్య ఎలాటి ఒప్పందం ఉండాలి అని quoraలో ఎవరో ఆడిగారు. ఎలాటి...

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం సోమేశ్వర్  భాగవత్ ఒకప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో దసరా పండుగకి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది.ఇప్పుడు 'చదువు'కున్న, 'ఆధునిక' తెలుగు...

MP Requests to Include Turupu Kapus in Other Districts of Andhra Pradesh into OBC...

During the winter session of the Parliament in 2019, Raghu Ramakrishna Raju K. the MP met Thawar Chand Gehlot the Union Minister...

గతమెంతో ‘ఘన’మైoది తెలుగోడా!

'మడి' అన్న concept తెలుగు వారికీ  కన్నడపు వారికి (కన్నడిగలు) మాత్రం పరిమితమైనదని నా అభిప్రాయం. అలాగే తెలుగువారి 'అంటు' కూడా.తమిళులకి ఎంగిలి,  మాత్రం ఉందనుకుంటాను. నేను తప్పు అవొచ్చు.ఈ...

లోకులు కాకులా?

లోకులు  కాకులా? ఈ మధ్య నాకెవరో తెలుగులో ఒక కథ పంపేరు.. అందులో మూడేళ్ళు జబ్బుపడి చనిపోయిన ఒక మనిషి కొడుకు (పీడవిరగడ అయ్యిందని లోపల సంతోషించినా)...

Recent Posts