తెలుగు కథా ప్రపంచానికి కలిగిన పెద్ద ఆఘాతం

తెలుగు కథా ప్రపంచానికి కలిగిన పెద్ద ఆఘాతం by Someswar Bhagwat తెలుగు కథా ప్రపంచానికి  నిన్న (జూూన్ 4) కోలుకోోలేని...

Chief Justice of India, Justice Sharad Arvind Bobde Visits Tirupati

Chief Justice of the Supreme Court of India, Justice Arvind Bobde visited Tirumala Hills in Tirupati to seek the blessings of Lord...

Roots of Democracy by Consensus in India

Roots of Democracy by Consensus in India For decades we were made to believe that everything good in India was started...

BJP ప్రచారం OK,ద్వేషం, అబద్ధం not Ok

BJP ప్రచారం OK,ద్వేషం, అబద్ధం not Ok రైతు సంఘాల  ఆందోళన మొదలైనప్పటి  నుంచి  BJP,  ఆ పక్షం సమర్ధకులూ, social media మీద దాన్ని...

Madanapalle: Annie Besant

Many residents of Madanapalle may know about Annie Besant. Many students of Indian history and those who gain education past teenage could...

ప్రభుత్వం డబ్బు ప్రజలది కాదా?

ప్రభుత్వం డబ్బు ప్రజలది కాదా? "మాకు ఐదు నెలల నుంచి జీతాలు లేవు " అని ఒక  కరోనా వ్యాధి నివారణకి తన ప్రాణాలు ఒడ్డి ...

ప్రళయం రాబోతున్నదా?

ప్రళయం రాబోతున్నదా? కొంద‌రు సనాతన క్రిస్టియన్ లు ప్రపంచంలో ప్రళయం వచ్చి మానవ జాతే అంతం అయిపోతుందని నమ్ముతారు... హిందూ సనాతన ధర్మ అనుచరులు ఎన్నో...

మీ పేరు ఏమిటి?

ఎన్నిమాట్లు సందేశాలు  పంపించినా  తెలుగు పత్రికలు నరేంద్ర మోదీ పేరు మోడీ అనే రాస్తున్నారు. వారెవరూ రేడియొ కానీ టి‌.వి.  కాని వినరనుకొంటాను. హింది, గుజరాతీ, కన్నడ, మరాఠీ పత్రికలు ఏవి...

Telangana & Telugu in Salman Rushdie’s Quichotte

Telangana is the youngest state and the 29th state in the Union of India created in 2014 out of Andhra Pradesh with...

సరస్వతీ కటాక్షం+ గొప్ప జ్ఞాపక శక్తి = చాగoటి కోటేశ్వరరావు

సరస్వతీ కటాక్షం+ గొప్ప జ్ఞాపక శక్తి = చాగoటి కోటేశ్వరరావు By జి.సంజీవి...

Recent Posts