దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం సోమేశ్వర్  భాగవత్ ఒకప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో దసరా పండుగకి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది.ఇప్పుడు 'చదువు'కున్న, 'ఆధునిక' తెలుగు...

ప్రళయం రాబోతున్నదా?

ప్రళయం రాబోతున్నదా? కొంద‌రు సనాతన క్రిస్టియన్ లు ప్రపంచంలో ప్రళయం వచ్చి మానవ జాతే అంతం అయిపోతుందని నమ్ముతారు... హిందూ సనాతన ధర్మ అనుచరులు ఎన్నో...

అసత్య వార్తల సమస్య

అసత్య వార్తల సమస్య Fake news...అసత్య వార్త లు... ఈ రోజు  ఒక పెద్ద సమస్య. మీ కంప్యూటర్ లో virus వచ్చినదంటే అదేదో జబ్బు...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు…

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు... ఏ భాషలోనూ లేనన్ని సామెతలున్న తెలుగు భాషలో సామెతలన్నీ ఆ భాషా ప్రజల సంస్కృతికీ, జీవిత సత్యాలకీ దర్పణాలు.

Telugu Doctors Fight Coronavirus

The Telugu World Column No-33 Telugu Doctors Fight Coronavirus This is coronavirus time, when the...

పాత కుండలో రాముని తోక

పాత కుండలో రాముని తోక కొన్ని నెలల కింద నేను Wordpress లో రాసిన ఒక తెలుగు బ్లాగ్ కి వచ్చిన  ఒక 'Iike' (సమర్ధన)...

దినపత్త్రికలు: ఎవరిని నమ్మడం?

దినపత్త్రికలు: ఎవరిని నమ్మడం? ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దైనిక సమాచార ప్రపంచానికి ఒక చావు బతుకుల సమస్య వచ్చి పడింది. పాఠకులందరిలోనూ పత్రికా రంగం మీద నమ్మకం...

గాభరా పెట్టే గణిత శాస్త్రం

గాభరా పెట్టే గణిత శాస్త్రం గణిత శాస్త్రంలో వేల సంవత్సరాలక్రింద బాణ భట్ శూన్యం ఒక సంఖ్యగా ప్రతిపాదించిన సమయం నుంచి భారతదేశం ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో...

మాలతీ చందూర్

మాలతీ చందూర్ కృష్ణా జిల్లా నూజివీడులో 1930లో పుట్టిన  మాలతీ చందూర్  గారి వల్లే లక్షల మంది తెలుగు పాఠకులకి ఎందరో  విఖ్యాత ఇంగ్లీషు రచయితలు...

ఇవాళ తెలుగు దినోత్సవం

ఇవాళ, ఆగస్టు 29వ తారీకు 'తెలుగు దినోత్సవం'  అని అందరికీ తెలుసు. ఆరోజు ఎవరు ఎందుకు నశ్చయించేరో ఎవరు ఎక్కడ ఎలా జరుపుకుంటారో దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటో మాత్రం చాలామందికి --...

Recent Posts