లోకులు కాకులా?

లోకులు  కాకులా? ఈ మధ్య నాకెవరో తెలుగులో ఒక కథ పంపేరు.. అందులో మూడేళ్ళు జబ్బుపడి చనిపోయిన ఒక మనిషి కొడుకు (పీడవిరగడ అయ్యిందని లోపల సంతోషించినా)...

Telangana & Telugu in Salman Rushdie’s Quichotte

Telangana is the youngest state and the 29th state in the Union of India created in 2014 out of Andhra Pradesh with...

మోసం చేస్తేనే లాభం ఆనుకోడం ఆధునికతా?

మోసం  చేస్తేనే లాభం ఆనుకోడం ఆధునికతా? దినపత్రికలలో రమారమి ప్రతిరోజూ ఎందరో మూర్ఖులు   వంచించబడ్డ వార్తలు వస్తాయి.   డిస్కౌంట్  అమ్మకాలు,  Ponzi స్కీమ్స్, నిమిషాలలో డబ్బుని ...

Madanapalle: Tomato Market

At the crack of dawn, if there is life in Madanapalle it is at the tomato market. It buzzes with life: farmers...

Uday Shankar’s Mismatch: Hits Cinema Halls on 6 December 2019

Uday Shankar’s Mismatch: Hits Cinema Halls on 6 December 2019 The much awaited movie of the emerging film star, Uday Shankar’s...

Madanapalle: Rishi Valley School

Madanapalle, in the Chittoor district of Rayalaseema in Andhra Pradesh in southern India, is also known for educational institutions. One of the...
visual exp

కొవ్వొత్తి ఆర్పకు, దీపం వెలిగించు

కొవ్వొత్తి ఆర్పకు, దీపం వెలిగించు  వ్రుధ్ధాశ్రమంలో పుట్టినరోజు ఒక పండుగ  కాదు.  అది తిరుగులేని, త్వరలో రాబోతున్న అంతానికి. ఒక సూచన. కాబట్టే అలాంటి చోట్ల...

సరస్వతీ కటాక్షం+ గొప్ప జ్ఞాపక శక్తి = చాగoటి కోటేశ్వరరావు

సరస్వతీ కటాక్షం+ గొప్ప జ్ఞాపక శక్తి = చాగoటి కోటేశ్వరరావు By జి.సంజీవి...

Representatives of Farmers Meet Vice President of India

A delegation of farmers from Andhra Pradesh met the Vice President of India N. Venkaiah Naidu and apprised him about the plight...

రేపటి ప్రపంచంలో పుస్తకాలు ఉండవా?

రేపటి  ప్రపంచంలో పుస్తకాలు ఉండవా? "82ఏళ్ళ మనిషి,‌ జీవితమల్లా ఉద్యోగం చేసి ఇప్పుడు కొత్త వ్యాపారం మొదలుపెట్టడం ఏమిటి?"తమ పుస్తకాలు తామే ప్రచురించినవారు వాటిని అమ్మలేక‌,...

Recent Posts